พระพร

ดูห้องทั้งหมด

ชื่อห้องประชุมพระพร
ชื่อจุดบริการโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
ความจุห้องประชุม10
ที่ตั้ง เช่น ชั้นที่ ชื่ออาคารชั้น 1 อาคารเบทเลเฮ็ม
สถานะการให้บริการเปิดการใช้งาน
รายละเอียดอื่นๆห้องประชุมแบบตัว U

ภาพถ่ายห้องประชุม