ห้องประชุมใหญ่

ดูห้องทั้งหมด

ชื่อห้องประชุมห้องประชุมใหญ่
ชื่อจุดบริการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เชียงใหม่
ความจุห้องประชุม50
ที่ตั้ง เช่น ชั้นที่ ชื่ออาคารอาคารพันธกิจการศึกษา จ.เชียงใหม่
สถานะการให้บริการเปิดการใช้งาน
รายละเอียดอื่นๆ

ภาพถ่ายห้องประชุม