ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2

ดูห้องทั้งหมด

ชื่อห้องประชุมห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2
ชื่อจุดบริการสำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่
ความจุห้องประชุม20
ที่ตั้ง เช่น ชั้นที่ ชื่ออาคารอาคาร 75 ปี ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สถานะการให้บริการเปิดการใช้งาน
รายละเอียดอื่นๆมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กาแฟ พนักงานดูแลตลอดการประชุม

ภาพถ่ายห้องประชุม