ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4

ดูห้องทั้งหมด

ชื่อห้องประชุมห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4
ชื่อจุดบริการอาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
ความจุห้องประชุม30
ที่ตั้ง เช่น ชั้นที่ ชื่ออาคาร 328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สถานะการให้บริการเปิดการใช้งาน
รายละเอียดอื่นๆ

ภาพถ่ายห้องประชุม