ห้องประชุม

ค้นหาห้องประชุม

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
ชื่อห้องประชุมจุดบริการความจุห้องประชุมสถานะการให้บริการดู
พระพรโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย10เปิดการใช้งาน
ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่20เปิดการใช้งาน
ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ30เปิดการใช้งาน
ห้องนมัสการ3อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ30เปิดการใช้งาน
ห้องประชุมใหญ่สำนักงานพันธกิจการศึกษา เชียงใหม่50เปิดการใช้งาน