ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
แสดง 1 ถึง 5 จาก 11 ผลลัพธ์
หัวข้อการประชุมวัน เวลา เริ่มต้นวัน เวลา สิ้นสุดชื่อผู้ใช้บริการหน่วยงานที่ใช้บริการสถานะการจอง
conference กรรมการมิชชั่นWed-01-11-2017 09:00Wed-01-11-2017 12:00เอกสัมพันธ์ฝ่ายเอกสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ)อนุมัติแล้ว
ประชุมจัดซื้อWed-28-02-2018 09:00Wed-28-02-2018 12:00ดาวิดฝ่ายสารสนเทศ (เชียงใหม่)อนุมัติแล้ว
งบประมาณ17Thu-15-02-2018 14:00Thu-15-02-2018 15:45สิริพรฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพฯ)รอการอนุมัติ
อ่าน ก-ฮSun-25-02-2018 22:45Sun-25-02-2018 23:45วัชระฝ่ายสารสนเทศ (กรุงเทพฯ)รอการอนุมัติ
ทอสอบMon-27-04-2020 08:00Mon-27-04-2020 17:00ทดสอบฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพฯ)อนุมัติแล้ว