ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
หัวข้อการประชุมวัน เวลา เริ่มต้นวัน เวลา สิ้นสุดชื่อผู้ใช้บริการหน่วยงานที่ใช้บริการสถานะการจอง
conference กรรมการมิชชั่นWed-01-11-2017 09:00Wed-01-11-2017 12:00เอกสัมพันธ์ฝ่ายเอกสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ)อนุมัติแล้ว