ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
***หมายเหตุ*** รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
หัวข้อการประชุมวัน เวลา เริ่มต้นวัน เวลา สิ้นสุดชื่อผู้ใช้บริการหน่วยงานที่ใช้บริการสถานะการจอง
ทอสอบMon-27-04-2020 08:00Mon-27-04-2020 17:00ทดสอบฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพฯ)อนุมัติแล้ว