ติดต่อศูนย์ประสานงาน

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
ลำดับจุดบริการชื่อ-นามสกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือEmail
1
(ไม่ได้ตั้ง)วิมาลา วุ่นบำรุง02-2146000-____08-1816-5412vimala.w@hotmail.com
2
(ไม่ได้ตั้ง)สิริพร มณีวงค์02-2146000-____09-2765-3087siriporn92513@gmail.com
3
(ไม่ได้ตั้ง)วิเชียร คำวันสา08-3676-8361vichian_tom@hotmail.com
4
สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่สันติ อาทรทิพย์053244381_0918569794santiartontip@gmail.com
5
สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่มนตรี เทียนจันทร์09-9642023-4___09-9642-0234wathworship@gmail.com
6
สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่สิรินทิพย์ สมจิตร์05-3244381-____05-3244-381_maeying999@gmail.com